Öppettider och köregler

Öppettider
Förskolornas verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan ska finnas där för barnen oavsett om föräldrarna arbetar tidiga morgnar eller sena eftermiddagar och vi följer därför kommunens riktlinjer för öppettider; helgfria vardagar 6.30–18.30.
I ”Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg” kan du läsa utförligt om hur det fungerar med öppettiderna, exempelvis att förskolan ska hållas öppen alla helgfria vardagar utom jul-, nyårs- och midsommarafton, samt vilken pedagogisk omsorg förskolan förväntas erbjuda.

Köregler
Förskolorna är anslutna till den kommunala kön och följer de regler som följer därav avseende bl.a. erbjudande av plats, uppsägning mm. Vi följer även kommunens regler för avgifter.

LänkRegler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad

Avgifter
Du kan läsa om förskolans avgifter på Stockholm Stads webbplats.

Opening hours:
We comply with the municipality’s requirements in terms of opening hours (6.30 to 18.30), otherwise it is the parents’ needs that determine. We also follow the rules for municipal fees. The preschool is connected to the local queue and follow the rules it follows regarding eg termination, the offer of place etc.