Klagomålshantering

Om du har synpunkter på vad som händer på förskolan vänder du dig i första hand till pedagogerna. Du kan även vända dig direkt till förskolechefen eller via mail.

Är det en fråga som du inte vill eller kan ta direkt med personalen på förskolan kan du vända dig till den som driver verksamheten: huvudman@tivoliforskolor.se

Om du inte är nöjd efter dessa steg går det bra att kontakta utbildningsförvaltningen.
Telefonnummer: 08-508 330 00