Välkommen!

Välkommen till/Welcome to Stockholm International Preschools.

Our preschools have a english speaking profile. English is our daily language but naturally we make sure the children develop their swedish and their mother tounge through the use of literature, songs, theater and daily activities. Our emphasis is on Reggio Emilia pedagogical where developing ones creative side is in focus together with a deep respect for the childrens rights and potential.
We got preschools in Kista, on Gärdet, Södermalm and close to Stadshagen on Kungsholmen.

Förskolorna har en engelskspråkig profil. Engelska är vårt kommunikationsmedium men vi ger även barnen möjligheter att utveckla sitt svenska språk och modersmål genom att använda litteratur, utformad pedagogisk verksamhet, kreativ lek, sånger, teater, evenemang och vardagsinteraktion. Alla aktiviteter bedrivs i en multikulturell anda genom spel. Vi lägger stor vikt vid Reggio Emilia pedagogiken där skapande verksamhet står i centrum tillsammans med en djup respekt för barns rättigheter och potential.
Vi har förskolor i Kista, på Gärdet, Södermalm och vid Stadshagen på Kungsholmen.